S30: máy chủ mạng không ổ cứng cho 30 máy con (cấu hình Server)

GỬI YÊU CẦU - TIN NHẮN
Nội dung
Thông tin liên hệ (email/điện thoại)

Nhập vào mã xác thực như trên:
 
HỖ TRỢ ONLINE

Chăm sóc khách hàng
0363.642151

Kinh doanh
0903.228379

Kinh doanh
0363.642151

Tư vấn kỹ thuật
0363.642151
GALLERY