Quản lý: 0982.391.333 - Kỹ thuật: 0971.627.118/119

Giá : Liên hệ
 
Tồn kho: Đặt

500,000

Đổi thông tin phụ phần mềm

500,000

Nâng cấp iShopman, iShopman Res/Kara/Hotel

3,000,000

Phần mềm iShopman

4,000,000

Phần mềm iShopman (chuyên ngành)

4,500,000

Phần mềm iShopmanHotel

4,000,000

Phần mềm iShopmanKARA

3,500,000

Phần mềm iShopmanLite

4,000,000

Phần mềm iShopmanRES POS

6,000,000

Phần mềm iShopmanRK

9,000,000

Phần mềm iShopmanRKH

5,000,000

Phần mềm iShopmanSBB

4,500,000

Phần mềm iShopmanSPA

3,500,000

Phần mềm ShopmanRES

360,000

Tên miền theo mã khách hàng + host sao lưu dữ liệu cho iShopman 100MB

600,000

Tên miền theo mã khách hàng + host sao lưu dữ liệu cho iShopman 250MB

840,000

Tên miền theo mã khách hàng + host sao lưu dữ liệu cho iShopman 400MB

150,000

Thuê iShopman RES/KARA/HOTEL theo tháng (bản đầy đủ)

100,000

Thuê iShopman RES/KARA/HOTEL theo tháng (bản giới hạn)

150,000

Thuê iShopman theo tháng (bản đầy đủ)

80,000

Thuê iShopman theo tháng (bản giới hạn)

200,000

Thuê iShopmanSBB theo tháng (bản đầy đủ)

1,500,000

Tiện ích (module thêm) bán hàng tại chi nhánh cho iShopman

1,000,000

Tiện ích (module thêm)iShopmanBP - in tem mã vạch

3,000,000

Tiện ích (module thêm)iShopmanRC - gọi hàng từ xa bằng iPAD/Tablet/Phone cho iShopmanRES/KARA

1,000,000

Tiện ích (module thêm)iShopmanWS - xem báo cáo qua Internet bằng điện thoại/máy tính bảng

1,500,000

Tiện ích (module thêm)POS cho iShopmanRES (máy POS, máy tính bảng, điện thoại)

1,500,000

Tiện ích (module thêm)POS cho iShopmanSBB/iShopmanLite (máy POS, máy tính bảng, điện thoại)